ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ถ่ายภาพให้มีพลัง : The Power of Image
หมวด : ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.ดร. นคเรศ รังควัต
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอ 60 แนวคิดง่าย ๆ ในการถ่ายภาพ พร้อมภาพตัวอย่างทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพบุคคล เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้นักถ่ายภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจในการฝึกฝนถ่ายภาพ ได้มีเทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพที่แม่นยำมากขึ้น