กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุด
ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม
จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่าน QR CODE และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด