นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

เชิญชวนนักเรียน เข้าชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ได้ที่
http://anyflip.com/bookcase/xaezn/
และทำแบบทดสอบพร้อบได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/bvgtn4oPgEL2q4GHA